image
Ogniwa Fotowoltaiczne
Fotoogniwa (PV) to urządzenia, które zamieniają energię słoneczną na elektryczną. Dzięki swojej budowie mają szerokie możliwości zastosowań, od małych do dużych instalacji elektrycznych.
image
Turbiny Wiatrowe
Elektrownie wiatrowe małej mocy doskonale nadają się do zasilania własną energią elektryczną naszych domów. Montując takie elektrownie można całkowicie uniezależnić się od zakładów energetycznych.
* *
image image

Przedsięwzięcia energooszczędne

             Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jeden z elementów połączonego programu finansowania efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanego przez NF wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Wspólne przedsięwzięcie składające się z Programu NF ("Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach") oraz Programu EBOiR (Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce dla MŚP) nosi nazwę PolSEFF2 i stanowi instrument finansowy promujący efektywne wykorzystanie energii w małych i średnich przedsiębiorstwach, chcących inwestować w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.

           "Dla przedsiębiorcy bardzo istotna jest płynność finansowa i efektywność ekonomiczna prowadzonej działalności, a działania proekologiczne często traktowane są jako zło konieczne, negatywnie wpływające na konkurencyjność firmy. Narodowy Fundusz, we współpracy z bankami, oferuje aktywnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na energooszczędne rozwiązania i linie technologiczne. Chcemy przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 20% zużycia energii, a tym samym poprawę rentowności przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności. Zatem efekt ekonomiczny możemy wspólnie uzyskać dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku. Co więcej, pracodawcy którzy osiągną zamierzony efekt ekologiczny mogą liczyć na Funduszową "premię inwestycyjną" w formie 10-15% dotacji pokrywającej przedsiębiorcom część spłaty zaciągniętego kredytu bankowego" - ocenia Małgorzata Skucha - Prezes Zarządu, która podpisywała umowy w imieniu NFOŚiGW.

Copyright 2015 | Alt-Energy