image
Ogniwa Fotowoltaiczne
Fotoogniwa (PV) to urządzenia, które zamieniają energię słoneczną na elektryczną. Dzięki swojej budowie mają szerokie możliwości zastosowań, od małych do dużych instalacji elektrycznych.
image
Turbiny Wiatrowe
Elektrownie wiatrowe małej mocy doskonale nadają się do zasilania własną energią elektryczną naszych domów. Montując takie elektrownie można całkowicie uniezależnić się od zakładów energetycznych.
* *
image image

Pozyskiwanie Funduszy

Nabór wniosków w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w trybie ciągłym, wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek oraz wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW  z  przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami składają w NFOŚiGW  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych. Wnioski będą przyjmować te WFOŚiGW, które przystąpią do programu Prosument.

Dofinansowanie udzielane jest w formie udostępnienia środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wraz z dotacją.

Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
  • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Copyright 2015 | Alt-Energy