image
Ogniwa Fotowoltaiczne
Fotoogniwa (PV) to urządzenia, które zamieniają energię słoneczną na elektryczną. Dzięki swojej budowie mają szerokie możliwości zastosowań, od małych do dużych instalacji elektrycznych.
image
Turbiny Wiatrowe
Elektrownie wiatrowe małej mocy doskonale nadają się do zasilania własną energią elektryczną naszych domów. Montując takie elektrownie można całkowicie uniezależnić się od zakładów energetycznych.
* *
image image

Audyty i Certyfikaty

         Nasza firma oferuje także kompleksowe usługi związane z certyfikatami energetycznymi oraz audytem energetycznym domów jednorodzinnych i mieszkań, a także budynków przemysłowych.

Co to jest certyfikat energetyczny (świadectwo charakterystyki energetycznej)?

Certyfikat energetyczny (świadectwo energetyczne) budynku – jest to dokument określający jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Określa on wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Dla jakich budynków wymagane jest świadectwo energetyczne

Zgodnie z §5 ustawy– Prawo budowlane  (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) od 1 stycznia 2009r. oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa dokonuje się dla: budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w przypadku oddawania go do użytkowania, przeniesienia własności, zbycia oraz najmu.

Wyjątek stanowią budynki:

1) podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami;

2) używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

3) przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

4) niemieszkalne służące gospodarce rolnej;

5) przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym

niż 50 kWh/m2/rok;

6) mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w

roku;

7) wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest ekspertyzą mającą na celu wprowadzenie działań służących zmniejszeniu kosztów ogrzewania . Celem audytu jest wskazanie  konkretnych  przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z określeniem ich opłacalności.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą być finansowane z własnych środków lub korzystając ze wsparcia finansowego z różnych źródeł. Podstawą uzyskanie takiego wsparcia jest właśnie audyt energetyczny.

Z uwagi na indywidualizm obiektów, a co za tym idzie zróżnicowanie pracy  potrzebnej do opracowania charakterystyki energetycznej i audytu, konieczna jest wizja lokalna w celu określenia indywidualnych kosztów usługi.

 

Copyright 2015 | Alt-Energy